Okres gwarancji na użytkowanie zegarka: 24 miesiące od chwili zapłaty za zamówienie. Gwarancja nie obejmuje: zegarków obsługiwanych nie w serwisie gwarancyjnym; wad i uszkodzeń zegarków spowodowane niewłaściwym użytkowaniem; paska; zużycia powłoki obudowy. Gwarancja dotyczy wyłącznie ruchów zegarka.