MWP zapewnia bezpłatną wysyłkę zegarków na cały świat. Czas dostawy zależy od kraju, a także lokalizacji. Średni czas dostawy wynosi 3-7 dni.

Przesyłki nie są wysyłane w weekendy i/lub święta.

Należy pamiętać, że terminy dostaw są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od czynników, które nie zależą od MWP lub służby dostawy, na przykład: ekstremalnych warunków pogodowych, awarii technicznych, sytuacji drogowych itp.

Czas dostawy może również wzrosnąć w okresach świątecznych (Nowy Rok, Boże Narodzenie itp.).

Nieodebrana dostawa

Jeśli zamówienie nie zostało dostarczone z powodu nieprawidłowych informacji (zły adres, numer telefonu, nieprawidłowy adres e-mail, nieobecność klienta w uzgodnionym terminie), zamówienie zostaje anulowane i zwrócone sprzedawcy.